انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

انجام تحلیل آماری پایان نامه یا مقاله از مهمترین ارکان پژوهش می باشد بسیاری از پژوهشی‌هایی که در علوم انسانی انجام می‌گیرد کَمٌی می‌باشند.تحقیقات کمی به تحقیقاتی گفته می‌شود که در نهایت فرضیه ذهنی پژوهشگر تبدیل به عدد می‌شود و این عدد تایید یا رد یک فرضیه پژوهشی را نشان می‌دهد. تحقیقات کیفی هم به تحقیقاتی می گویند که محقق در رد یا تایید یک فرضیه از اعداد و ارقام استفاده می کند اما نتیجه یک فرضیه نهایتاً از طریق مشاهده، فرضیه سازی، تحلیل، استنباط و موارد دیگر رد یا تایید می‌شود. برای بررسی داده‌های آماری تحقیقات کمی نرم افزارهای مختلفی در علوم انسانی توسعه یافته است که در زیر برخی از این نرم افزارها را معرفی می کنیم:

– نرم افزار لیزرل

– نرم افزار ایموس

– نرم افزار اس پی اس اس

– نرم افزار پی ال اس

– نرم افزار ای ویوز

این نرم افزارها عمده ترین استفاده را برای تحلیل داده‌ها در رشته‌های علوم انسانی مانند حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و زیر شاخه‌های آنها دارند. در تحلیل داده‌های یک پژوهشی اعم از مقاله یا پایان نامه، اساسی‌ترین اصل فرضیه‌های پژوهشی می‌باشند که سمت و سوی انتخاب تحلیل‌های آماری و نحوه ورود داده‌ها به نرم افزار را مشخص می‌کند.

موسسه با مدیر یکی از مراکز انجام تحلیل آماری در تهران می‌باشد که به واسطه همکاری دانشجویان رشته‌هایی چون مدیریت، حسابداری، روانشناسی، روانسنجی دقیق‌ترین و حساس‌ترین تحلیل‌های آماری انجام می‌گردد این موسسه با دردست داشتن تجربه 10 ساله در انجام تحلیل آماری در تهران در خدمت آن دسته از دانشجویانی است که جهت تحلیل داده‌های خود در هرکدام از نرم افزارهای فوق نیازمند به مشاوره و همکاری می‌باشند.

هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه و یا مقاله برحسب تعداد فرضیات، نمونه آماری، نوع آزمون‌های آماری و سطح علمی مقاله یا پایان نامه متفاوت می‌باشد. معمولاً برای برآورد هزینه انجام تحلیل آماری مورد دیگری را نیز در نظر می‌گیرند و آن عبارت است از اینکه آیا داده‌های خام جمع‌آوری شده توسط دانشجو وارد نرم افزار شده‌اند یا خیر. اگر داده‌ها وارد نرم افزار نشده باشند هزینه انجام تحلیل آماری می‌تواند به تناسب تعداد داده‌ها تغییر نماید.

انواع آزمونها برای انجام تحلیل آماری

در انجام تحلیل‌ آماری آزمون‌های مختلفی استفاده می‌شود. آزمون‌های آماری دقیقا بر اساس فرضیات پژوهش انتخاب می‌شوند و این فرضیات پژوهش است که نشان می‌دهد داده‌های تحقیق باید از چه دید آماری مورد بررسی قرار گیرند. در زیر به برخی از آزمون‌های آماری مهم اشاره می‌گردد.

– انجام تحلیل آماری کواریانس چند متغیره و تک متغیره

– انجام تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره

– انجام تحلیل عاملی اکتشافی یا تاییدی

– انجام تحلیل آماری همبستگی پیرسون

– انجام تحلیل آماری معادلات ساختاری در مدل یابی

– انجام تحلیل مسیر در مدل یابی

و صدها تحلیل استنباطی و توصیفی دیگر…

انجام تحلیل آماری برای مقاله

انجام تحلیل اماری مقاله با پایان نامه تا حدودی تفاوت‌هایی بایکدیگر دارند. در تحلیل آماری برای پایان نامه معمولاً تحلیل‌ها مفصلا از شاخص‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و … شروع می‌شود و با اجرای آزمون‌های پیش فرض پارامتریک و ناپارامتریک به تحلیل استنباطی میرسد. برای نگارش فصل چهار پایان نامه معمولاً تحلیل‌ها به صورت مفصل آورده می‌شود. این درحالی است که برای مقاله معمولاً تحلیل‌ها باید حاوی مهمترین تحلیل‌های انجام شده باشد و اطلاعات کمی به صورت مختصر معمولاً در قالب دو یا نهایتا سه جدول ارایه گردند.

 

سایت با مدیر مجری تخصصی تحلیل آماری تحقیقات و پژوهش های علمی می باشد. هدف اصلی این سایت افزایش کیفیت پژوهش ها و تحقیقات علمی می باشد . موسسه با مدیر با داشتن متخصصان مجرب و آگاه در این زمینه ، آمادگی خود را در قبال انجام تحلیل های آماری تحقیقات مختلف در اسرع وقت و با هزینه بسیار مناسب با نرم افزارهای spss , lisrel , amos , PLS و ایویوز اعلام می نماید.

شما می توانید برای سفارش و انجام تحلیل آماری از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید و یا اینکه با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.