تجزیه و تحلیل فصل 4 پایان نامه

خدمات

فصل چهارم پایان نامه مهمترین بخش تحلیل پایان نامه است.اما تحلیل آماری پایان نامه چرا مهم است ؟ بسیاری از دانشجویان چون وقت و زمان کافی برای تجزیه و تحلیل فصل 4 پایان نامه را ندارند نمی توانند آنگونه که باید و شاید این تجزیه و تحلیل را انجام دهند به همین خاطر برای تجزیه و تحلیل فصل 4 پایان نامه نیازمند مشاوران آماری می شوند که ما برای حل این مشکل می توانیم خدمات تحلیلی ارائه دهیم.

تجزیه و تحلیل فصل 4 پایان نامه

در فصل چهارم پایان نامه، پژوهشگر اطلاعات و داده هایی را که جمع آوری نموده مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و با تحلیل داده های خام به آنها معنا می بخشد. فصل چهارم پایان نامه یکی از قسمت هایی است که توسط داروان در روز دفاع مورد بررسی و نقد قرار می گیرد در این فصل پژوهشگر باید تنها به بررسی و تحلیل صرف نتایج اکتفا کند و به هیچ وجه به تفسیر و تبیین نتایج نپردازد. زیرا تفسیر و تبیین نتایج را باید در فصل پنجم ارائه دهد. هدف اصلی فصل چهارم پژوهش، پاسخ به پرسش ها و فرضیه های ذکر شده در فصل اول است پس تمامی یافته های این فصل باید با فرضیه های پژوهش مرتبط باشند. در این فصل یافته ها نباید به شکل خام و جزئی ارائه شوند، بلکه نتایج مرتبط با فرضیه ها باید به صورت کیفی یا کمی تحلیل و ارائه شوند.

با توجه به موضوع و روش پژوهش، شیوه تجزیه و تحلیل داده ها متفاوت است، اما روش های تحلیل داده ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

۱- تجزیه و تحلیل کیفی:

در این روش، پژوهش گر پس از طرح موضوع پژوهش و ارائه فرضیه های پژوهش، اسناد و مدارکی را که به صورت مکتوب جمع آوری کرده است بر اساس شیوه ذهنی و نه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یعنی برای تفسیر و توضیح مطالب از عقل و روش های ذهنی و فلسفی استفاده می کند.

۲- تجزیه و تحلیل کمی:

در این روش داده های جمع آوری شده به کمیت تبدیل می شوند و در قالب شمارش و عدد در می آیند. سپس پژوهشگر داده های عددی را با کمک روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

در تحلیل کمی نتایج مرتبط با فرضیه ها باید به صورت جدول، نمودار و در قالب نتایج آماری ارائه شوند. البته جدول ها و نمودارها باید مکمل متن گزارشی باشند و هر جدول دارای شماره و عنوان باشد تا موضوع ارائه شده در جدول یا نمودار برای خواننده مشخص باشد. باید توجه داشت در این قسمت از گزارش بهیچ وجه فرمول آماری ارائه نشود و فقط نتایج آماری ارائه شوند.

 تجزیه و تحلیل فصل 4 پایان نامه توسط مشاورین ما

نگارش و تحلیل فصل چهارم پایان نامه نیاز به تخصص، تجربه و آشنایی با روش های آماری و کار با نرم افزار های آماری مثل spss ، minitab، amos، lisrel و … دارد بنابراین بهترین کار، کمک از مشاورین آماری است که سالیان سال در این حیطه فعالیت دارند و در کوتاه ترین زمان می توانند تحلیل ها را به بهترین شکل ممکن آماده کنند.
سایت تحلیل آماری بامدیر برای دانشجویانی که زمان خیلی اندکی دارند و یا تا به حال با روش های اماری کار نکرده اند خدمات تحلیلی ارائه می دهد. برای انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و خدمات تحلیل آماری ، با ارسال پروپوزال و یک نمونه پرسشنامه ، روشهای آماری مورد نیاز فصل چهارم شما را تعیین می نماییم و یک تحلیل خوب و جامع که شایسته مقطع فوق لیسانس و دکتری است برای شما انجام می دهیم. ما به خوبی می دانیم که داوران در روز دفاع چه سوالهایی از شما می پرسند و از چه قسمت هایی ایراد می گیرد بنابراین با توجه به تجربه ای که داریم هنگام تحلیل فصل چهارم همه موارد لازم و حتی بیشتر را انجام می دهیم تا هیچ موردی از قلم نیافتد و بعدا برای ارائه مقاله بتوانید از قسمت های مختلف تحلیل ها استفاده کنید.

 

انجام پایان نامه و تحلیل آماری

 

شما دانشجویان عزیز می توانید از طریق فرم زیر و یا شماره سایت با ما در تماس باشید.