سابمیت مقاله و چک لیست کاربردی برای انجام مقاله

مقالات آماری

سابمیت مقاله و چک لیست کاربردی برای انجام دقیق آن

یکی از مهمترین مراحل فرآیند چاپ مقاله، ارسال مقاله است. متاسفانه نویسندگان و پژوهشگران تازه کار به مراحل چاپ مقاله دقت زیادی نمی کنند و دیدگاه سطحی نسبت به این موضوع دارند و به زعم آنها فرآیند چاپ مقاله از مرحله نظردهی ادیتور مجله شروع می‌شود. اما باید اشاره کنیم مرحله سابمیت مقاله دقیقاً نقطه مرکزی و عطف فرآیند چاپ مقاله می‌باشد که هرگونه اشتباه در این مرحله و مراحل قبل از آن نقش بسیار تاثیرگذاری در پذیرش یا رد مقاله خواهد داشت. در اینجا می‌خواهیم چک لیستی بسیار کاربردی و مهم از اقداماتی ارائه دهیم که نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله به آنها توجه داشته باشند. با موسسه با مدیر همراه باشید.

  • فرمت مقاله

    سعی کنید تمامی دستورالعمل‌‍‌های مجله را برای فرمت‌بندی مقاله به صورت دقیق و مو به مو عمل کرده و رعایت کنید. قواعدی مانند تعداد لغات مقاله، حاشیه صفحات، شماره صفحات، فاصله خطوط، شکل رفرنس‌دهی داخل متن، منابع، چکیده، و فورمت مورد قبول (PDF,word,laTeX) بسیار مهم هستند و آنها را رعایت کنید.

  • ساختار مقاله

ساختار مقاله را رعایت کنید. عنوان، چکیده، کلیدواژگان، مقدمه، روشها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری، رفرنس‌ها، ضمایم، تقدیر و تشکر، و پانویس‌ها. این موارد جزو ساختارهای اصلی مقالات می‌باشند و باید دقیقاً برحسب دستورالعمل‌های مجله رعایت شوند (در این خصوص به منوی راهنمای نویسندگان در وبسایت مجله بین المللی پژوهش ملل مراجعه نمایید).

  • ترجمه و نگارش مقاله

مقاله شما باید به خوبی نگارش شده باشد و ترجمه خوبی داشته باشد اگر یک مجله فارسی یا انگلیسی زبان یا سایر زبان‌ها انتخاب کرده‌اید گرامر، استایل نگارش، انسجام مطلب، انتخاب لغات و وضعیت املایی واژگان از عناصر اصلی می‌باشند.

  • جداول و نمودارها

جداول و نمودارها باید به خوبی طراحی شده باشند. برخی از مجلات اعلام می کنند که جداول و اشکال را می‌بایست در فایلی جداگانه ارسال کنید. اندازه فایل هریک از جداول و نمودارها، شفافیت آنها، ریزولیشن عکس‌ها، عنوان نمودارها و جداول و رنگ‌های مورد استفاده در آنها باید برحسب دستورالعمل‌های مجله استاندارد باشد.

  • واقعیات و جزییات

تمامی جزییات را چک نمایید حتی کوچکترین آنها. شفافیت داده‌ها، هماهنگی شماره‌‌های بین جدول و متن، نمادها، واحدهای اندازه‌گیری، و هماهنگی بین رفرنس‌های درون متنی و آخر متن را حتماً چندین بار بررسی و چک کنید.

  •  اطلاعات نویسنده

سعی کنید در اطلاعات نویسنده یا نویسندگان همه موارد مرتبط وجود داشته باشد. نام، نام خانوادگی، آدرس تماس کامل، و اشاره به نویسنده مسئول حتما قید شود.

 

دانشجویان و دانش پژوهان عزیز می توانید برای انجام مقاله های علمی و پژوهشی خود با ما در ارتباط باشید تا کارشناسان موسسه با مدیر به بهترین شیوه شما را راهنمایی نمایند.