مشاوره آماری

بدون شک انتخاب حجم نمونه، انتخاب پرسشنامه، انتخاب روش آماری مناسب و انتخاب نرم افزار آماری مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها یکی از دغدغه های اصلی محققین در حوزه های مدیریت، روانشناسی و سایر رشته های مرتبط است. انتخاب حجم نمونه نامناسب و یا روش آماری غلط می تواند به کلی به اعتبار یک مقاله یا پایان نامه آسیب بزند و مشکلات غیر قابل حلی برای محقق بوجود آورد. به عنوان مثال در یک پروپوزال رشته مدیریت بخش های زیر نیاز به دانش آماری دارد:

  • فرضیه های تحقیق
  • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
  • انتخاب پرسشنامه و روش تحلیل پرسشنامه
  • روایی و پایایی پرسشنامه
  • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

برای دریافت مشاوره آماری و راهنمایی در این زمینه می توانید از طریق فرم زیر با ما درتماس باشید و یا اینکه از طریق تلگرام با شماره سایت در تماس باشید.