معرفی نرم افزار AMOS

مقالات آماری

IBM® SPSS® Amos یک نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری قدرتمند است که شما را قادر می سازد تا از روش های تحلیلی چند متغیره نظیر رگرسیون، تحلیل عاملی، همبستگی و تحلیل واریانس در تحقیقات و نظریه های خود استفاده کنید. با آموس شما می توانید مدل های نگرشی و رفتاری را ایجاد کنید که رابطه های پیچیده تر را با دقت بیشتری نسبت به تکنیک های آمار چند متغیره با استفاده از رابط کاربری گرافیکی یا محیط برنامه نویسی نشان می دهد.

IBM® SPSS® Amos به شما امکان می دهد تا به راحتی مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) را انجام دهید. با استفاده از SEM، شما می توانید به سرعت مدل هایی را برای تست فرضیه ها ایجاد کنید و روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان را تأیید کنید.

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) می تواند تحقیقات شما را به سطح بعدی برساند.

وقتی تحقیق میکنید، احتمالا از تجزیه و تحلیل عوامل و رگرسیون استفاده میکنید. مدل سازی معادلات ساختاری (گاهی اوقات به نام تجزیه و تحلیل مسیر هم شناخته می شود) می تواند به شما در درک بهتر مدل های علی کمک کند و اثرات متقابل و مسیرهای بین متغیرها را کشف کند. SEM به شما اجازه می دهد تا دقیق تر آزمون کنید که آیا اطلاعات شما از فرضیه شما پشتیبانی می کند یا خیر.

 

IBM SPSS Amos یک ابزار مدل سازی کامل است که برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله:

روانشناسی: مدل هایی را برای درک اینکه چگونه درمان های دارویی، بالینی و هنر بر خلق و خوی تاثیر می گذارد، بسازید
تحقیقات پزشکی و بهداشتی: تأیید کنید که کدام یک از سه متغیر  اعتماد به نفس، صرفه جویی یا تحقیق، بهترین پیش بینی کننده حمایت پزشک برای تجویز داروهای عمومی است
علوم اجتماعی: بررسی وضعیت وضعیت اجتماعی، عضویت سازمانی و سایر عوامل تعیین کننده در تفاوت در رفتار رای گیری و مشارکت سیاسی
تحقیقات آموزشی: ارزیابی نتایج برنامه آموزشی جهت تعیین تأثیر بر اثربخشی کلاس درس
تحقیق بازار: مدل چگونگی رفتار مشتری بر فروش محصول جدید و یا تحلیل رضایت مشتری و وفاداری برند
تحقیقات سازمانی: بررسی اینکه چگونه مسائل مربوط به کار بر رضایت شغلی تاثیر می گذارد
برنامه ریزی کسب و کار: ایجاد مدل های اقتصاد سنجی و مالی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در دستیابی به شغل در محل کار
ارزیابی برنامه: ارزیابی نتایج برنامه یا مدل رفتاری با استفاده از SEM برای جایگزینی رگرسیون گام به گام سنتی