کدام نرم افزار تحلیل داده های کیفی بهتر است؟

آموزش نرم افزارهای آماری

در حال حاضر بهترین نرم افزارهای تحلیلی داده های کیفی، سه نرم افزار MAXQDA- ATLASti- NVivo هستند. اگر چه هر سه کاربرد مشترکی دارند اما تفاوتهایی نیز با همدیگر دارند که صد البته برای کاربرانی که داده هایشان به زبان فارسی است این تفاوت ها پر رنگ تر می باشند.

اگر دوست دارید کمترین مشکل را داشته باشید از مکس کیودا نسخه 12 پلاس و ترجیحا پرو استفاده نمایید. در اولویت بعدی اطلس تی نسخه فول 7.5 نیز گزینه مناسبی است چرا که در ارائه مدل نهایی مزیتهایی نسبت به مکس کیودا دارد. انویوو اگر چه برای محققان کیفی متون انگلیسی و چند زبان اروپایی، نرم افزار بسیار ایده آلی است اما متاسفانه برای متون فارسی در حال حاضر اصلا مناسب و خوب نیست این در حالی است که نسخه انویوو 11 پلاس کاملا متفاوت تر از نسخه های پیشین است و بسیار توانمند می باشد. البته لازم به یادآوری است که داده هایی که به صورت فیلم، صدا یا متون pdf  هستند برای این سه نرم افزار در بخش کدگذاری تفاوتی ایجاد نمی کنند و هر سه به خوبی قادر هستند یاری دهنده محقق و پژوهشگر باشند.